LT | EN | RU
Svetainės žemėlapis Kolegijos video Elektroninio pašto sistema Paieška Darbuotojų prisijungimasAlytaus kolegija
Studentų g. 17
62252 Alytus
Įm. kodas 111965327
Tel. (8 315) 79 075
Faks. (8 315) 79 132
El.p. rastal@akolegija.lt
Centrai / Karjeros ir ryšių su visuomene centras / Naujienos

Karjeros diena 2014

2014 m. kovo 13 d. vyks antroji Alytaus kolegijoje Karjeros diena 2014 – kontaktų mugė. Tai renginys, skirtas tiek studentams, tiek ir įmonėms, kuriame suteikiama galimybė prisistatyti vieni kitiems, apsikeisti kontaktais, įmonėms surasti potencialius praktikantus/darbuotojus, studentams surasti potencialų darbdavį ar praktikos vietą.

Studentai, dėstytojai, akademinė bendruomenė, moksleiviai kviečiame dalyvauti Karjeros dienoje-kontaktų mugėje. Čia galėsite bendrauti, dalintis patirtimi, kurti kontaktų tinklą, užmegzti ryšius su įmonėmis.

AK Karjeros dienos 2014 metu nuo 11.30 val. kviečiame dalyvauti kūrybiškumą ir verslumą skatinančiame renginyje „Startuok!“, kurio metu suburtos komandos kurs verslo idėjas, rengs verslo planus sukurtoms verslo idėjoms įgyvendinti. Tad kviečiame Tave išlaisvinti savo kūrybiškumą ir „Startuoti!“.Paskelbtas 2014 m. įsidarbinimo galimybių barometras

Lietuvos darbo biržos (LDB) parengtame naujausiame 2014 m. įsidarbinimo galimybių barometre mažas galimybes susirasti darbą turi 17-os pareigybių atstovai, tarp kurių - ir ekonomistai, ir floristai.

Remiantis darbavių apklausomis ir LDB registruojamų darbo vietų tendencijomis, prognozuojama, kad 2014 m. kai kuriems specialistams (su aukštuoju universitetiniu ar neuniversitetiniu, aukštesniuoju išsilavinimu) bei darbininkams (turintiems profesinį pasirengimą) bus kur kas sunkiau susirasti darbą nei kitų profesijų atstovams.

Tarp mažas įsidarbinimo galimybes turinčių specialistų patenka administratoriai, teisininkai, socialiniai darbuotojai, pradinio ugdymo mokytojai, lopšelių-darželių auklėtojai, ekonomistai, turizmo vadybininkai, koneziterapeutai, socialiniai pedagogai, psichologai.

Visą įsidarbinimo galimybių barometrą 2014 m. Lietuvoje ir pagal atskiras apskritis galite rasti čia20 keisčiausių profesijų, kurių prireiks ateityje

Prieš dešimtmetį nė nebūtume galėję įsivaizduoti, kokių netikėtų profesijų reikės pasauliui. Netgi tokie specialistai kaip socialinės medijos redaktorius ar „debesų“ inžinierius buvo neįmanomos, ką jau kalbėti apie net šiandien keistai skambančius darbus.
"Debesų" inžinierius Alytaus kolegija nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pradėjo ruošti, bet kokių dar galimybių neišnaudojame?

Business Insider pateikia 20 tokių profesijų, kurios šiandien – keistos, o ateityje bus visiškai įprastos.
Profesijų sąrašą skaitykite čia
.


Karjeros paslaugos dar lengviau pasiekiamos

Karjeros ir ryšių su visuomene centras 2013 m. spalio mėnesį gavo keturis stacionarius kompiuterius, skirtus studentų karjeros informavimui bei konsultavimui.
Kompiuteriai gauti pagal Vilniaus universiteto įgyvendinamą projektą "Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002.

Kai tik kompiuteriai bus parengti darbui, visi Alytaus kolegijos studentai mielai kviečiami ir laukia Karjeros ir ryšių su visuomene centre naudotis centro teikiamomis paslaugomis.Alytaus kolegijoje įgyvendintas ugdymo karjerai projektas

Studijos aukštojoje mokykloje yra ne tik tam tikrų profesinių kompetencijų įgijimo bet ir vienas iš asmens karjeros planavimo etapų, kai studentas rengiasi būsimam darbui, jo paieškos etapui. Dažnai jaunas žmogus tik baigęs studijas aukštojoje mokykloje pradeda galvoti apie savo karjerą, kur ir kokią vietą darbo rinkoje jis galėtų užimti. Tam, kad tik baigęs studijas absolventas būtų pasiruošęs savo asmeninių tikslų siekimui bei įgyvendinimui, svarbu jau nuo pirmo kurso ugdyti studentą karjerai, skatinti jį kaupti žinias ir įgūdžius, lavinti kompetencijas, reikalingas asmeninės karjeros planavimui bei įgyvendinimui.

Alytaus kolegija, prisidėdama prie studentų ugdymo karjerai, nuo šių metų balandžio mėnesio pradėjo vykdyti smulkų profesinio orientavimo projektą „Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros sėkmės link“ (Nr. EG-2013-196). Paraiška projektui buvo parengta ir teikta Švietimo mainų paramos fondo kvietimu teikti paraiškas ir gauti finansinę paramą projektams, skirtiems ugdymo karjerai, orientavimo karjerai, profesinio veiklinimo ir kitoms su profesiniu orientavimu susijusioms veikloms.

Kolegijos projekte buvo įvykdytos dvi veiklos: parengtas „Ugdymo karjerai priemonių rinkinys“ bei suorganizuoti mokymai „Studentų ugdymas karjerai per patirtį“. Pirmosios veiklos tikslas – skleisti informaciją bei suteikti metodines priemones studentams bei jauniems bedarbiams apie karjeros planavimo ir ugdymo galimybes. Ugdymo karjerai priemonių rinkinys sudarytas iš keturių skyrių, kuriuose pateikiami praktiniai karjeros planavimo bei darbo paieškos patarimai, surinkta koncentruota informacija apie studijas Lietuvoje bei užsienyje, paramą studijų metu bei baigus studijas, savanorystę, į(si)darbinimo formas. Paskutinėje priemonių rinkinio dalyje pateikiama kontaktinė informacija kur studentas ar jaunas bedarbis gali kreiptis (karjeros konsultavimas, įdarbinimo/personalo atrankos agentūros, forumai). Priemonių rinkinyje pateikiamos ir naudingos nuorodos papildančios pateikiamą informaciją.

Ugdymo karjerai priemonių rinkinys išleistas elektroniniu formatu, t.y., parengta 20 CD, kuriuos galima rasti Alytaus kolegijos Karjeros ir ryšių su visuomene centre (213 kabinetas, Studentų g. 17). Rinkinys taip pat pasiekiamas internete Alytaus kolegijos internetiniame puslapyje
bei Alytaus teritorinės darbo biržos puslapyje.

Antra projekto veikla – mokymai „Studentų ugdymas karjerai per patirtį“ buvo suorganizuoti šių metų spalio 14-18 dienomis. Mokymų tikslas – ugdyti studentus karjerai patirtinio ugdymo metodu. Tai 24 val. mokymai apimantys savęs pažinimo bei karjeros galimybių tyrinėjimo kompetencijų tobulinimą. Mokymuose galėjo dalyvauti bet kurio kurso bei studijų programos studentai. Mokymuose sėkmingai dalyvavo 12 Alytaus kolegijos studentų.
Siekiant įvertinti mokymų tikslingumą bei kokybę, dalyviams buvo pateiktos vertinimo anketos, kurių tikslas buvo surinkti iš mokymų dalyvių grįžtamąjį ryšį apie mokymų „Studentų ugdymas karjerai per patirtį“ kokybę, naudą, įgytus įgūdžius ir kompetencijas. Apibendrinant studentų atsiliepimus galima teigti, kad mokymai pasiteisino ir buvo labai naudingi studentams.

„Nemaniau, kad jie bus tokie įdomūs“, „Nesigailiu atėjusi, gavau ko nesitikėjai ir labai tuo džiaugiuosi“, „Netikėjau, kad žaidimų metu galiu labiau pažinti save ir suprasti ko reikia siekiant karjeros“, „Rezultatus vertinu teigiamai, nes mokymai viršino mūsų lūkesčius. Aš manau, kad iš šių mokymų gavau patirties, kuri man bus naudinga ir ateityje“ – dalijosi įspūdžiais mokymų dalyviai.

Ši projektinė veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

Projekto vadovė Neringa Žiurkutė

Mokymų foto galerija čiaMokymai "Studentų ugdymas karjerai per patirtį"

2013 m. spalio 14-18 d. kviečiame į mokymus "Studentų ugdymas karjerai per patirtį".
Tai 24 val. mokymasis valdyti karjerą per patirtį. Mokymų metu dalyviai analizuos, tirs ir sukaups savęs pažinimo bei karjeros galimybių tyrinėjimo asmeninės patirties.

Mokymai vyks 309 auditorijoje Alytaus kolegijoje, Studentų g. 17.
Mokymų pradžia spalio 14 d. 13 val.
Mokymų programa čia


Į mokymus kviečiame registruotis el. paštu karjera@akolegija.lt
arba ateiti į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą, 213 kabinetas, Studentų g. 17.

Mokymai organizuojami įgyvendinant profesinio orientavimo projektą "Studentų ugdymas karjerai - studento karjeros sėkmės link" (Nr. EG-2013-196).


Aukštosios mokyklos skelbia studentų su negalia prašymų tikslinei išmokai gauti priėmimą

Lietuvos aukštosios mokyklos skelbia studentų su negalia prašymų tikslinei išmokai (520 Lt per mėnesį) gauti priėmimą. Tikslinės išmokos studentams su negalia yra skiriamos įgyvendinant Europos socialinio fondo remiamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kurį vykdo Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Tikslines išmokas studijų prieinamumui gerinti gali gauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, nesvarbu, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos skiriamos pirmą kartą atitinkamoje studijų pakopoje studijuojantiems studentams, kurie neturi akademinių skolų, yra Lietuvos piliečiai arba deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir turi nustatytą 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį. Studentai, atitinkantys minėtus kriterijus, turi pateikti reikalingus dokumentus ir prašymus aukštajai mokyklai.
Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašą, tokį prašymą aukštoji mokykla priima, išnagrinėja ir, jei studentas atitinka šių išmokų skyrimo kriterijus, jį įtraukia į papildomą studentų, kuriems skiriama parama, sąrašą. Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Valstybiniam studijų fondui.
Ši finansinė parama skiriama studijų prieinamumui užtikrinti, prekėms ir paslaugoms, būtinoms studijų kokybei didinti, įsigyti. 2012 m. pavasario semestre šia parama pasinaudojo 591, rudens semestre - 702, 2013 m. pavasario semestre - 667 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.
Projektas bus vykdomas iki 2015 m. pavasario semestro pabaigos. Daugiau informacijos apie
projektą ir prašymo formą rasite internete, adresu www.studijuoktobulek.lt
.

Daugiau informacijos:
Milda Žilėnaitė, projekto administratorė
Tel. (8 5) 255 3370, el. paštas: milda.zilenaite@vsf.lt

www.studijuoktobulek.lt


Arba
Neringa Žiurkutė, neįgaliųjų koordinatorė
Tel. (8 315) 79 411, el. paštas: karjera@akolegija.ltNeįgalieji drąsiai siekia aukštojo mokslo


Nuo 2012 metų pavasario Valstybinis studijų fondas vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems
studentams“. Bendra projekto vertė – 20 mln. litų. Projektu, kuris bus įgyvendinamas iki 2015 m. rugpjūčio pabaigos, siekiama paskatinti neįgalius studentus įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Visas straipsnis čia
.


Alytaus kolegija pradeda įgyvendinti ugdymo karjerai projektąStudijos aukštojoje mokykloje yra ne tik tam tikrų profesinių kompetencijų įgijimo bet ir vienas iš asmens karjeros planavimo etapų, kai studentas rengiasi būsimam darbui, jo paieškos etapui. Dažnai jaunas žmogus tik baigęs studijas aukštojoje mokykloje pradeda galvoti apie savo karjerą, kur ir kokią vietą darbo rinkoje jis galėtų užimti. Tam, kad tik baigęs studijas absolventas būtų pasiruošęs savo asmeninių tikslų siekimui bei įgyvendinimui, svarbu jau nuo pirmo kurso ugdyti studentą karjerai, skatinti jį kaupti žinias ir įgūdžius, lavinti kompetencijas, reikalingas asmeninės karjeros planavimui bei įgyvendinimui.

Alytaus kolegija, prisidėdama prie studentų ugdymo karjerai, nuo šių metų balandžio mėnesio pradėjo vykdyti smulkų profesinio orientavimo projektą „Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros sėkmės link“ (Nr. EG-2013-196). Paraiška projektui buvo parengta ir teikta Švietimo mainų paramos fondo kvietimu teikti paraiškas ir gauti finansinę paramą projektams, skirtiems ugdymo karjerai, orientavimo karjerai, profesinio veiklinimo ir kitoms su profesiniu orientavimu susijusioms veikloms.

Kolegijos įgyvendinamame projekte numatytos dvi veiklos:
• Studentų ugdymas karjerai per patirtį.
• Ugdymo karjerai priemonių rinkinys.

Projekte numatytų veiklų pagrindinis tikslas yra ugdyti studentus karjerai patirtinio ugdymo metodu bei skleisti informaciją ir suteikti metodines priemones studentams bei jauniems bedarbiams apie karjeros planavimo ir ugdymo galimybes.
Projekte numatyti patirtiniai mokymai planuojami vykdyti šių metų spalio mėnesio pradžioje ir bus skirti Alytaus kolegijos studentams. Ugdymo karjerai priemonių rinkinys bus rengiamas vasarą bendradarbiaujant su Alytaus darbo biržos Jaunimo darbo centru ir bus skirtas tiek Alytaus kolegijos studentams, tiek ir jauniems bedarbiams.

Įvykdžius projekte numatytas veiklas laukiami projekto rezultatai:
• Surengti patirtiniai mokymai 12-16 studentų grupei.
• Išleistas ugdymo karjerai priemonių rinkinys, patalpintas internetinėje erdvėje bei 20 vnt. CD laikmenoje.

Ši projektinė veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.


Talentų bankas - Tavo galimybė būti pastebėtam darbdavio

2013 m. balandžio 25 d. 13 val. Informacijos ir ryšių technologijų fakultete, 105 auditorijoje vyks Talentų banko programos teikiamų karjeros galimybių pristatymas.
Maloniai kviečiami II-III-IV kurso studentai susipažinti su Talentų banko programa.

Kvietimas


Talentų bankas – tai aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazė internete.

Talentų bankas padės darbo ieškantiems specialistams pateikti informaciją apie save bei greičiau susirasti tinkamą darbą, o darbdaviui – greičiau surasti reikalingą aukštos kvalifikacijos darbuotoją.


Studentai kviečiami į paskaitų ciklą "Asmeninės karjeros valdymas"

Nuo 2013 m. balandžio 22 d. Alytaus kolegijoje prasidėjo 32 val. paskaitų ciklas "Asmeninės karjeros valdymas".

Į paskaitų ciklą kviečiami nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, norintys įgyti išsamias teorines žinias bei gilų supratimą apie asmeninės karjeros valdymą. paskaitų ciklo metu studentai turės galimybę suvokti asmeninės karjeros valdymo proceso visumą, bei sąsajas tarp atskirų karjeros valdymo kompetencijų. Sužinos bei išbandys įvairius karjeros valdymo praktinius įrankius.

Paskaitų ciklo tvarkaraštis čia


Dalyvaujantiems paskaitų cikle studentams bus suteikta metodinė medžiagą apie asmeninės karjeros valdymą, kurią jie galės pasilikti sau.

Išklausius paskaitų ciklą bus išduodami pažymėjimai.

Norintiems dalyvauti paskaitų cikle būtina registracija. Registruotis internetu http://www.tavokarjera.eu/events/listSchoolEvents/id.30/type.2Studentų asmeninės karjeros valdymo kompetencijos lavinamos seminaruose

Šiandieniame pasaulyje, kupiname galimybių ir pavojų, neužtikrintumo bei dinamiškos kaitos, ypač tampa svarbu jaunam žmogui susivokti bei atsirinkti tai, kas jam asmeniškai yra svarbu bei naudinga, kas padėtų susikurti prasmingą gyvenimą, atitinkantį jo asmeninius bei karjeros siekius. Tokiame besikeičiančiame pasaulyje ypač svarbu išmokti patiems valdyti asmeninę karjerą. Šie sprendimai yra vieni svarbiausių žmogaus gyvenimo sprendimų, turintys ilgalaikes pasekmes ne tik asmens darbinei ir mokymosi veiklai, bet ir kitoms gyvenimo sritims.

Alytaus kolegija, būdama partnere nacionaliniame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001), aktyviai prisideda prie asmeninės karjeros valdymo sistemos kūrimo aukštosiose mokyklose. Pagal minėtą projektą numatyta parengti aukštųjų mokyklų poreikius atitinkantį studentų karjeros valdymo paslaugų modelį, sukurti priemonių rinkinius aukštųjų mokyklų studentų karjerai valdyti, suteikti studentams ugdymo karjerai bandomąsias paslaugas.

Karjeros valdymas apima daug svarbių dalykų: savęs pažinimą, karjeros galimybių tyrinėjimą, karjeros planavimą, karjeros įgyvendinimą. Šie dalykai reikalauja stiprių karjeros valdymo kompetencijų. Nuo 2012 m. kovo iki gruodžio mėnesio Alytaus kolegijoje buvo organizuoti Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo bei Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos mokymai kolegijos studentams. Šių mokymų paskirtis – ugdyti aukštųjų mokyklų studentų asmeninės karjeros valdymo kompetencijas įgūdžių lavinimo bei nuostatų ugdymo lygmenyse.

Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo mokymai skirti konkrečių praktinių gebėjimų bei įgūdžių ugdymui. Šiuose mokymuose studentai turėjo galimybę lavinti praktinius gebėjimus bei įgūdžius tokiomis temomis kaip „Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų asmenybės pusių įvertinimas“, „Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje“, Karjeros vizija ir sprendimų priėmimas“, „Darbo paieškos strategijos“, „Gyvenimo aprašymas“, „Darbo paieškos laiškai (motyvaciniai, rekomendacijos ir kt.)“, „Derybos su darbdaviu“, „Kūrybiškas problemų sprendimas ir karjeros sėkmė“ bei daugybė kitų. Iš viso buvo 15 temų, pagal kurias vyko gebėjimų lavinimo mokymai studentams.

Kaip teigė asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo mokymus vedusios lektorės, tai yra didelę praktinę naudą teikiantys mokymai studentams, padėsiantys save adaptuoti ir realizuoti darbo rinkoje. Mokymuose dalyvavę studentai taip pat įvardino šių mokymų praktinę naudą. Alytaus kolegijos absolventė Ieva Žukaitė, pavasarį dalyvavusi asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo mokymuose, sakė „Mokymai buvo įdomūs tuo, kad buvo galima gauti daug informacijos, kaip reikia elgtis vis kitoje situacijoje planuojant karjerą, taip pat viską išbandyti praktiškai, nes mokymuose buvo naudojama daug praktinių užduočių. Naudingi jie buvo tuo, kad įgijau ir gyvenimiškos patirties, pvz., sužinojau kaip reikia vesti derybas su darbdaviu ar kaip planuoti savo laiką... Šie karjeros mokymai patiko ir paliko gerą įspūdį, praplėčiau savo kontaktų tinklą“.

Alytaus kolegijos studentas Audrius Pačkauskas asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarus įvardino kaip labai įdomius ir naudingus praktine prasme. Kaip teigė pats studentas – „Seminarų ciklas, kuriuose teko dalyvauti buvo iš ties naudingas laiko praleidimas kuomet nėra paskaitų, kartais net tekdavo rinktis ar eiti į nuobodžią paskaitą, ar geriau eiti padirbti bei paklausyti vedamų seminarų, kurie bent jau man asmeniškai buvo naudingi ir teoriškai, ir praktiškai. Labiausiai patiko tai, jog įgytas žinias bei įgūdžius galėjau panaudoti praktiškai, o dar geriau, kad tai pavyko atlikti sėkmingai. Keli pokalbiai dėl praktikos, po kurių aš susiradau gerą įmonę, kurioje galėjau visu šimtu procentų prisiliesti prie tos įmonės darbo ,,virtuvės“. Tokia sėkmė tik paskatino mane būti drąsesniu, nebijoti ir būti ryžtingesniu, ko galbūt man truko iki to. Ypatingai ačiū lektorėms, vedusioms seminarą apie CV rašymą bei jo subtilybes. Lektorės buvo iš ties puikios, kadangi pildant savo CV, sulaukiau nemažai pagalbos, ko pasekoje gavau pasiūlymų ateiti į darbo pokalbius tokiose įmonėse kaip ERGO, SEB bankas, Seasam draudimas ar TELE2. Na o patarimus kaip elgtis pokalbio metu su darbdaviu taip pat įsisavinau ir panaudojau praktiškai. Buvo kur kas lengviau kalbėti, nes jau žinojau ko gali paklausti darbdavys ir kaip turi atrodyti bei kalbėti į darbo pokalbį atėjęs žmogus“.

Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos mokymų, kuriuose dalyvavo 11 Alytaus kolegijos studentų, paskirtis – ugdyti aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo kompetencijas patirtinio ugdymo metodu; padėti giliau įsisąmoninti savo stipriąsias bei tobulintinas puses, stiprinti savo nuostatų įsisąmoninimą. Mokymai susideda iš dviejų dalių. Pirmoji mokymų dalis, vykusi gegužės mėnesį, buvo skirta studentų savęs pažinimo kompetencijoms plėtoti. Šios mokymų dalies metu studentai dirbo grupėje, atliko įvairias lauko užduotis, ėjo į žygį. Antroji mokymų dalis, vykusi lapkričio-gruodžio mėnesiais, skirta karjeros galimybių patirtiniam pažinimui, asmeniniams karjeros valdymo apsisprendimams ir konkrečios karjeros veiklos įgyvendinimui. Šiuos mokymus vedusi Alytaus kolegijos lektorė Reda Adomaitienė apie patirtinės studijos mokymus studentams sakė, kad „Čia studentams suteikiama galimybė mokytis iš patirties; įgyti drąsos esant netradicinėse, nekasdieniškose situacijose; įsisąmoninti kas yra karjera; sužinoti kaip tave mato kiti bei išbandyti save lyderio vaidmenyje priimant svarbius sprendimus, atsakomybės už esamą situaciją prisiėmimas“.

Paprašytas pasidalinti įspūdžiais apie asmeninės karjeros valdymo patirtinius mokymus studentas Almantas Lukštas sakė „Asmeninės karjeros valdymo patirtiniai mokymai man buvo įdomūs ir suteikė daug ir įvairios patirties. Šie mokymai skiriasi nuo kitų mokymų, nes čia daugiau dėmesio skiriama praktiniam žinių vystymui, savęs ir aplinkinių stebėjimui. Stengiamasi gilintis į savo motyvus, būdo bruožus, įprastą elgesį, požiūrį, stipriąsias ir siekiamas tobulinti puses. Savęs pažinimas vyksta ne tik savarankiškai, bet tam padeda dėstytojas ir grupės nariai. Šie mokymai leidžia kitaip pažvelgti į susidariusias situacijas, įvertinti save ir kitus. Dalintis savo nuomone ir stengtis ją reikšti. Labiausiai įsimena užduotys, kurios reikalauja išeiti iš sau saugios erdvės ir pasistengti priimti kitokią patirtį. Tada pamatai viską kitaip ir įvairiau pažvelgti į save ir kitus. Užduotys yra netradicinės, todėl čia reikia būti įvairesnėse situacijose. Tai suteikia daug ir vis kitokios patirties. Stipriai gilinti žinias apie save padeda išsakyta grupės narių ir dėstytojo nuomonė, kuri būna nešališka ir objektyvi“.

Studijų aukštojoje mokykloje etapas – tai ne tik profesinių kompetencijų įgijimo, bet ir aktyvaus pasiruošimo būsimam darbui, jo paieškos bei, neretai, įsitvirtinimo jame etapas. Būtent tokias galimybes ir suteikia vykdomo projekto veiklose numatyti Asmeninės karjeros valdymo mokymai aukštųjų mokyklų studentams. Per šių metų kovo-gruodžio mėnesius Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo mokymuose jau dalyvavo 88, o Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos mokymuose – 11 Alytaus kolegijos studentų. Po naujųjų metų kolegija vėl kvies studentus į asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarus bei asmeninės karjeros valdymo teorinį kursą, kuriame studentams bus suteikiamos bazinės žinos bei formuojamos asmeninės karjeros valdymui reikalingos nuostatos.

„Norėčiau paminėti gal ne patį svarbiausią, bet tikrai naudingą dalyką, tai, kad turėjau galimybę labiau pažinti patį save, sužinojau savo silpnybes bei stiprybes, supratau ką turiu lavinti bei tobulinti, kad mano paties karjera būtų sėkmingesnė. Na ir apibendrinus – tai buvo puikus laikas, kurį praleidau būdamas seminarų cikle. Puikūs prisiminimai, gerai praleistas laikas bei įgytos žinios bei įgūdžiai manau išliks ilgam. O aš tik noriu dar kartą padėkoti lektorėms, su kuriomis teko kartu bendrauti bei dirbti, ir norėčiau paraginti kitus studentus apsilankyti arba bent jau kartą pabuvoti šiuose seminaruose. Manau tie studentai, kuriems svarbi jų karjera, nedvejodami išbandys šią galimybę“ – dėstė kolegijos studentas Audrius Pačkauskas.
Seminaras "Asmeninių finansų valdymas ir karjera"

2012 m. lapkričio 13 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Asmeninių finansų valdymas ir karjera". Šis seminaras skirtas studentams, kurie nori geriau suprasti asmeninių finansų įtaką karjeros pasirinkimams bei išmokti efektyviau tvarkyti savo asmeninius finansus.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 103 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- valdyti asmeninius finansus, siekiant įgyvendinti trumpalaikius ir ilgalaikius karjeros tikslus.

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Dalyvavusiems karjeros valdymo seminaruose bus išduodami pažymėjimai.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; tel.: 8-685-03326


Pratęstos projekto veiklos

2012 m. birželio 6 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus universitetas pasirašė papildomą susitarimą dėl 2010-04-22 projekto "Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) finansavimo ir administravimo sutarties VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 pakeitimo.
Pagrindiniai sutarties pakeitimai yra dėl projekto veiklų pratęsimo ir įgyvendinimo iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Alytaus kolegija yra partnerė minėtame projekte, pagal kurį kolegijoje vyksta pilotiniai karjeros valdymo mokymai studentams. Studentai gali dalyvauti trijų tipų mokymuose: Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminaruose, Asmeninės karjeros valdymo patirtiniuose mokymuose ir Asmeninės karjeros valdymo teorinio kurso mokymuose (šie mokymai bus organizuojami nuo 2013 metų).

Studentai kviečiami aktyviai dalyvauti minėtuose mokymuose.

Daugiau informacijos apie projektą http://www.tavokarjera.eu/

Seminaras "Konfliktai ir kritinės situacijos darbo paieškos ir darbo situacijose"

2012 m. lapkričio 6 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Konfliktai ir kritinės situacijos darbo paieškos ir darbo situacijose". Šis seminaras skirtas studentams, siekiantiems efektyviau spręsti karjeros valdymo procese iškylančius konfliktus, nesutarimus ir kitas sudėtingas situacijas.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 304 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- konstruktyviai spręsti konfliktus ir kitas sudėtingas situacijas darbo aplinkoje.

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Dalyvavusiems karjeros valdymo seminaruose bus išduodami pažymėjimai.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; tel.: 8-685-03326


Išmok valdyti karjerą per patirtį (II dalis)

Nuo lapkričio 9 d. prasideda antroji Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos mokymų dalis.

Antroji dalis – Praktika

1. Įvadas į namų užduotį (8 val. (1 dienos) trukmės), skirtas pasiruošimui namų užduočiai. Dirbama auditorijoje naudojant interaktyvaus mokymosi metodus bei praktinius įrankius.
2. Grupinės konsultacijos (16 val. (4 kartai po 4 val.) trukmės), skirtos namų užduoties patyrimo susiejimui su karjeros kompetencijomis. Grupinių konsultacijų metu studentai konsultuojasi jiems aktualiais praktinės užduoties klausimais bei dalinasi patirtimi, kuri siejama su karjeros valdymo kompetencijomis.
3. Baigiamoji grupinė konsultacija (8 val. (1 dienos) užsiėmimas), skirta apibendrinimui ir patirtinio karjeros valdymo dalyko užbaigimui.

Dirbama auditorijoje naudojant įvairius refleksijos ir interaktyvaus mokymosi metodus.

Kas tai?

Tai mokymasis valdyti karjerą per patirtį.

Kada pasirinkti?

Jei turi daug su asmenine karjera susijusių neaiškumų, mėgsti aktyvius mokymosi metodus, nebijai palikti įprastą mokymosi aplinką ir drąsiai tyrinėti save bei karjeros galimybes.

Kuo bus naudinga?

Turėsi galimybę giliau ir išsamiau pažinti save – savo interesus, vertybes, būdo bruožus, įprastus elgesio būdus, požiūrius, stipriąsias ir tobulintinas asmenybės puses. Aiškiau įsisąmoninsi savo karjeros tikslus, bei karjeros pasirinkimų kriterijus. Sužinosi, kokios kliūtys Tau trukdo siekti sėkmingos karjeros bei kaip efektyviai galima jas įveikti.

Kaip mokysiuosi?

Daug veiksi praktiškai, išbandysi naujus elgesio būdus bei kartu su mokymų vedančiaisiais bei kolegomis - studentais galėsi apmąstyti bei analizuoti savo patyrimą. Galėsi laisvai nuspręsti, kokius karjeros valdymo gebėjimus nori tobulinti, kokias problemas spręsti.

Su kuo mokysiuosi (grupė)?

Tai bus nedidelė, iki 12 asmenų grupė, su kuria kartu praleisite nemažai laiko, bei padėsite vienas kitam siekti išsikeltų mokymosi tikslų.

Mokymuose gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Baigus mokymus bus išduodami pažymėjimai.

Registracija į patirtinius mokymus vyksta internetu Tavo karjera
Aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas studentams su negalia

Valstybinio studijų fondo įgyvendinamas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ pritraukia vis daugiau Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų.

2012 m. rudens semestre tikslinės išmokos (520 Lt per mėnesį) skirtos 701 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentui, turinčiam specialiųjų poreikių. Rudens semestre studentams su negalia bus išmokėta beveik 1,8 mln. Lt. Tikslinės išmokos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant sesijos ir atostogų laikotarpius.

„Šią savaitę studentams su negalia tikslinės išmokos buvo pervestos už rugsėjo ir spalio mėnesius. 2012 m. pavasario semestre paramą gavo 591 studentas, šiandien sąrašas daugiau nei šimtu studentų ilgesnis. Informacijos sklaida ir bendras Valstybinio studijų fondo bei Lietuvos aukštųjų mokyklų kaip projekto partnerių darbas leidžia siekti geresnių veiklos rezultatų“- akcentavo projekto vadovė Ilona Šakūrienė.

Tikslinės išmokos skirtos 39 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, kurie laiku savo aukštosioms mokykloms pateikė prašymus tikslinei išmokai gauti ir reikiamus dokumentus. Daugiausia tikslinių išmokų gaus turintys specialiųjų poreikių Vytauto Didžiojo universiteto studentai (86), Vilniaus universiteto (70) ir Šiaulių universiteto (54).

Parama teikiama negrąžintinai, bet jos mokėjimas nutraukiamas sustabdžius ar nutraukus studijas, išėjus akademinių atostogų, įgijus akademinę skolą, nustačius didesnį nei 45 proc. darbingumą.

Tikslines išmokas gali gauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė, ar nėra. Studentas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis arba deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, jam turi būti nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, jei jis pirmą kartą studijuoja atitinkamoje studijų pakopoje ir neturi akademinių skolų.

Daugiau informacijos apie projektą http://www.vsf.lt/lt/projektas
.

Daugiau informacijos:
Milda Žilėnaitė, projekto vadovo asistentė
Tel. (8 5) 255 33 70, el. p. milda.zilenaite@vsf.ltSeminaras "Efektyvus savęs pristatymas karjeros situacijose"

2012 m. spalio 23 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Efektyvus savęs pristatymas karjeros situacijose". Šis seminaras skirtas studentams, kurie nori sutvirtinti savęs pristatymo gebėjimus bei išmokti juos efektyviai panaudoti karjeros tikslų siekimui.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 103 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- parengti bei karjeros tikslams naudoti trumpą asmeninį prisistatymą (2 minučių prisistatymas).

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Dalyvavusiems karjeros valdymo seminaruose bus išduodami pažymėjimai.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; tel.: 8-685-03326


Seminaras "Kūrybiškas problemų sprendimas ir karjeros sėkmė"

2012 m. spalio 2 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Kūrybiškas problemų sprendimas ir karjeros sėkmė". Šis seminaras skirtas studentams, kurie siekia pažvelgti į įvairias karjeros situacijas ar problemas lanksčiai, plačiau ir "kitu kampu", siekdami pamatyti daugiau galimybių bei alternatyvų.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 304 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- kūrybiškai spręsti problemas įvairiose karjeros situacijose.

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Seminaras "Darbo paieškos laiškai (motyvaciniai laiškai, rekomendacijos, padėkų laiškai)"

2012 m. rugsėjo 26 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Darbo paieškos laiškai (motyvaciniai laiškai, rekomendacijos, padėkų laiškai)". Šis seminaras skirtas studentams, kurie siekia išmokti arba tobulinti savo gebėjimus efektyviai parengti ir naudoti savęs pristatymo priemones.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 304 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- parengti bei efektyviai naudoti savęs pristatymo priemones: motyvacijos laiškus, rekomendacijas, kreipimosi laiškus ir kt.

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Pradedami Asmeninės karjeros valdymo įgūdžių lavinimo seminarai

Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. pabaigos vėl prasideda Asmeninės karjeros valdymo įgūdžių lavinimo seminarų ciklas, į kuriuos kviečiami nuolatinių bei ištęstinių studijų studentai.
Rudens semestre planuojami seminarai tokiomis temomis:
- Darbo paieškos laiškai (motyvaciniai, rekomendacijos, padėkos laiškai)
- Kūrybiškas problemų sprendimas ir karjeros sėkmė
- Efektyvus savęs pristatymas darbo paieškos ir darbo situacijose
- Asmeninių finansų valdymas ir karjera
- Pokalbis dėl darbo
- Savęs įtvirtinimo įgūdžiai darbo paieškos ir darbo situacijose
- Konfliktai ir kritinės situacijos darbo paieškos bei darbo situacijose, jų valdymas

Pirmasis įgūdžių lavinimo seminaras planuojamas jau rugsėjo mėn. 26 d.
Sekite informaciją Alytaus kolegijos puslapyje, Facebook'e bei savo elektroniniuose paštuose.
Informacija apie seminarus bei registracija vykdoma internete http://www.tavokarjera.eu/Studentams vietą praktikai susirasti bus paprasčiau
Transporto įmonės šiemet ketina priimti daugiau praktikantų. Tam turėtų pasitarnauti portalas, kuriame studentai, ieškantys, kur atlikti praktiką, gali užpildyti savo duomenis.
Daugiau...Teikiama parama studentų su negalia studijoms

Rugsėjo 3 d., Vilnius. Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką (520 Lt per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams". Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais - 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

„Rudens semestro pradžioje studentai su negalia, siekiantys gauti tikslinę išmoką, turėtų savo aukštosioms mokykloms pateikti dokumentus - sakė projekto vadovė Ilona Šakūrienė. - Aukštosios mokyklos per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios privalo pateikti fondui studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašus, todėl dokumentų rinkimo terminai aukštosiose mokyklose gali skirtis".

Kaip informavo projekto vadovė, besikreipiantys dėl tikslinės stipendijos skyrimo studentai savo aukštajai mokyklai turi pateikti užpildytą nustatytos formos motyvuotą prašymą, asmens dokumentą ir neįgaliojo pažymėjimą.

I. Šakūrienė atkreipė dėmesį, kad iš projekto lėšų studentams teikiama parama nėra socialinio pobūdžio ir gali būti naudojama tiktai pagal paskirtį. „Studijuojantys žmonės su negalia dėl savo sveikatos būklės patiria papildomų išlaidų, kurių neturi sveikieji. Tikslinės išmokos yra skiriamos būtent šioms išlaidoms padengti, studijų prieinamumui didinti" - teigė projekto vadovė.

Paramą studijų prieinamumui gali gauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, nesvarbu, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos skiriamos pirmą kartą atitinkamoje pakopoje studijuojantiems studentams, kurie neturi akademinių skolų, yra Lietuvos piliečiai arba deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir turi nustatytą 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį.

Projektas bus įgyvendinamas tris metus - iki 2015 m. balandžio mėnesio. 2012 m. pavasario semestro metu tikslines išmokas jau gavo 591 specialiųjų poreikių turintis studentas iš 37 aukštųjų mokyklų.

Dėl finansinės paramos kviečiame kreiptis į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą, Merkinės g. 2B, 213 kabinetas.
Asmeninės karjeros valdymo patirtiniai mokymai - netikėta ir nauja studentų patirtis

Alytaus kolegijos studentai į Asmeninės karjeros valdymo patirtinius mokymus buvo pakviesti š.m. gegužės 7-14 dienomis. Dalyvauti šešių dienų mokymuose norą pareiškė beveik dešimt I-IV kurso studentų. Kaip vėliau prisipažino kai kurie dalyviai labiausiai baimę, bet kartu ir intrigą kėlė tai, jog mokymai turėjo vykti netradicinėje aplinkoje ir numatomas „kažkoks“ žygis.

Pirmoji (įvadinė) mokymų diena buvo skirta susipažinimui su studentais bei mokymų vadovais, sukurti darbingą pasitikėjimo atmosferą, suteikti išsamesnės informacijos apie patirtinį seminarą. Šią mokymų dieną įvardinome kaip „Savęs pristatymas grupei“. Pirmąją dieną buvo diskutuojama apie tai, ką man reiškia karjera? Kokios asmeninės kompetencijos svarbios siekiant karjeros ir kokias kompetencijas studentai norėtų ugdyti mokymų metu. Pirmąją mokymų dieną studentams buvo įteikta metodinė medžiaga „Studentų darbo asmeninės karjeros valdymo patirtinėje studijoje vadovas“ bei dienoraščiai.

Antroji ir trečioji mokymų diena iš auditorijos persikėlė į kitą erdvę, t.y. šalia Alytaus piliakalnio bei į Alytaus miesto centrą. Šiomis dienomis studentų laukė įvairios užduotys, kurių pagalba studentai turėjo galimybę eksperimentuoti su savo elgesiu, užimti lyderio pozicijas ar jas užleisti kitiems, reflektuoti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, asmenines savybes, pamažu lavinamas gebėjimas gauti ir teikti grįžtamąjį ryšį. Jau antrąją dieną išryškėjo lyderiai, bei atsiskleidė įvairesnės dalyvių savybės.

Ko gero vienas labiausiai laukiamų, bet kartu ir didžiausią nerimą sukėlęs mokymo etapas – patirtinis žygis. Akivaizdu, jog žygiui kai kurie mokymų dalyviai jau rengėsi nuo pat pirmos dienos. Nuolat pasigirsdavo klausimai: Kur eisime? Kiek eisime? Kaip viskas vyks? Žygiui buvo paskirtos dvi mokymų dienos - ketvirtoji ir penktoji. Žygio dieną, studentams buvo įteiktas žemėlapis, paaiškintos visos, taip pat ir saugumo taisyklės bei įteikti 5 vokai su užduotimis, kurias studentai privalėjo atlikti žygio metu. Žygio maršrutas studentams buvo netikėtas. Kaip paaiškėjo dalis studentų tikėjosi labiau improvizuoto žygio, o ne tikrojo, beveik 10 valandų trukmės ir maždaug 35 km. distancijos žygio, su klaidžiojimais po mišką, šiokiais tokiais nuklydimais nuo maršruto, kas valandą didėjančiu nuovargiu ir gal dėl to sunkėjančiais nešuliais.

Žygio metu studentai bendravo su vietos gyventojais, užrašinėjo jų papasakotas istorijas, taip pat turėjo atrasti gyventoją kuris išvirtų studentų atsineštus 5 kiaušinius. Visi kalbinti žmonės labai geranoriškai bendravo su studentais, o paprašyti nusifotografuoti kartu, dažnai bėgdavo pasišukuoti ar netgi persirengti. Nors kelionė buvo ilga ir visi žygeiviai pavargo, vis tik atvykus į numatytą vietą (Raitininkų kaimą) dar atsirado jėgų ne tik žygio refleksijai bei laužui susikurti. Dauguma studentų prisipažino, jog tokiame žygyje dalyvavo pirmą kartą, gal todėl ir netinkamą kuprinę pasiėmė ar per daug mantos prisikrovė.

Paskutinioji mokymų diena buvo skirta sukauptos patirties reflektavimui karjeros valdymo aspektu. Būtent šią dieną studentai įvardijo kokios patirties įgijo ir kaip jie tai galėtų susieti su karjera, kiekvienas dalyvis turėjo galimybę gauti grįžtamąjį ryšį, išsakyti savo nuomonę apie kitus dalyvius. Kaip paaiškėjo, šio etapo studentai laukė su nekantrumu ir kiekvienas troško gauti grįžtamąjį ryšį. Norisi paminėti ir tai, jog kiekvienas apie save išgirdo ir gražių, ir gal net kiek netikėtų pastebėjimų, tačiau visos nuomonės buvo išsakomos siekiant kiekvienam dalyviui padėti geriau pažinti save.

Studentams taip pat buvo įteikti pažymėjimai, liudijantys apie dalyvavimą mokymuose.

Asmeninės karjeros valdymo patirtiniai mokymai naudingi įvairaus amžiaus, išsilavinimo bei patirties asmenims. Studentams šie mokymai naudingi nes:

- suteikiama galimybė mokytis iš patirties (dalinasi kiti bei sudaromos galimybės įgyti naujos patirties);
- galimybė įgyti drąsos esant netradicinėse, nekasdieniškose situacijose;
- kitoks karjeros suvokimas, įsisąmoninimas kas yra karjera;
- galimybė sužinoti kaip kiti tave mato, pamatyti save iš šalies konkrečiose situacijose;
- suteikiama galimybė išbandyti save lyderio vaidmenyje, priimant svarbius sprendimus, atsakomybės už esamą situaciją prisiėmimas;
- geros emocijos, neįprasta mokymosi aplinka, socialinis pažinimas, nauji draugai.

Norėtųsi padėkoti patiems aktyviausiems mokymų dalyviams: Almantui, Ievai, Edvardui, Artūrui, Miglei, Živilei. Vadovui Juozui Adomaičiui, kuris nepagailėjo savo laiko ir padėjo organizuojant bei planuojant mokymus, taip pat Alytaus kolegijos karjeros ir ryšių su visuomene centro specialistei karjerai bei projekto institucinei koordinatorei Neringai Žiurkutei sprendžiant organizacinius klausimus.

Kiekviena mokymo institucija, pirmiausiai siekia suteikti studentams profesinių žinių, tuo tarpu, kai kuriems studentams nemažiau svarbu geriau pažinti save, ypatingai netradicinėse situacijose, atsidūrus neįprastoje aplinkoje ir tais atvejais kuomet tenka prisiimti didesnę, nei įprastai atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitus grupės narius. Būtent Asmeninės karjeros valdymo patirtiniai mokymai ir suteikia tokią savęs pažinimo galimybę. Asmeninės karjeros valdymo patirtiniai mokymai, tai yra dalis 2010-2013 m. įgyvendinamo valstybės projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“. Šiame projekte dalyvauja 10 Lietuvos universitetų ir 15 kolegijų. Projekto pagrindinis koordinatorius Vilniaus universiteto Karjeros centras. Norėtųsi pabrėžti, jog „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“, t.y., dviejų dalių mokymai: pirmoji dalis (jau įvykusi) skirta savęs pažinimo kompetencijoms plėtoti, antroji dalis skirta karjeros valdymo kompetencijoms plėtoti (II–oji mokymų dalis numatoma ateinančiais 2012-2013 mokslo metais).

Reda Adomaitienė, mokymų lektorė


Derybos su darbdaviu - galimybė gauti abipusę naudą

2012 m. gegužės 29 d. vyko paskutinis šiais mokslo metais seminaras iš Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklo. Seminaras "Derybos su darbdaviu" skirtas studentams, kurie siekia tobulinti savo derybinius įgūdžius įvairiose darbo paieškos ir darbo situacijose.

Derybos – tai kūrybiška bendrų interesų paieška įvairiose kasdieninėse situacijose, siekiant, jog visos jose dalyvaujančios pusės gautų naudos. Tai procesas, orientuotas į ilgalaikių santykių kūrimą, kompromisų radimą ir susitarimą, kuriame dažnai naudojamos įvairios psichologinio poveikio priemonės ir technikos. Šiuolaikinėje darbo aplinkoje derybos – natūrali veikiančių organizacijų (verslo ir valstybinių institucijų) bendravimo ir sprendimų priėmimo forma ir aplinka, todėl darbuotojai derasi labai dažnai įvairiais klausimais (dėl darbo sąlygų ir atlyginimo, siekdami suderinti lūkesčius, sudarinėdami sutartis, skirstydami užduotis ir kt.). Todėl geri derybų įgūdžiai gali padėti sėkmingiau ir efektyviau veikti įvairiose darbo ir kasdieninėse situacijose.

Mokymų metu turėjo galimybę sužinoti kaip pasirengti deryboms darbo aplinkoje įvairiais klausimais su skirtingais žmonėmis. Taip pat susipažino su derybų etapais ir jų ypatybėmis, turėjo galimybę išbandyti skirtingas taktikas ir strategijas, bei aptarti jų efektyvumą grupėje.

Seminaro akimirkos


Seminarai vykdomi įgyvendinant projektą Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
Apie projektą


Daugiau seminarų iš Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo ciklo nuo rugsėjo mėnesio. Sekite informaciją.


Darbo ir praktikos vietos studentams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje


Karjeros portalai www.cvvilnius.lt
, www.cvkaunas.lt ir www.cvklaipeda.lt suteikia studentams galimybę:

- matyti informaciją apie laisvas darbo ir praktikos vietas;
- parsisiųsti CV ir motyvacinius laiškus (lietuvių ir anglų kalbomis);
- skaityti naujausius patarimus, kaip sėkmingai susirasti svajonių darbą;
- pateikti savo CV portalo duomenų bazėje, kuria darbdaviai naudojasi nemokamai.


Patyrimas geriausia patirtis

2012 m. gegužės 7-14 dienomis vyko Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos I d. mokymai "Savęs pažinimas". Studentai mokymų metu mokėsi valdyti karjerą per patirtį, turėjo galimybę giliau ir išsamiau pažinti save – savo interesus, vertybes, būdo bruožus, įprastus elgesio būdus, požiūrius, stipriąsias ir tobulintinas asmenybės puses, daug veikė praktiškai išėję iš komforto zonos.
Mokymų metu studentai daug laiko praleido už kolegijos ribų atlikdami įvairias lauko užduotis, kurių metu išbandė naujus elgesio būdus bei kartu su lektoriais galėjo apmąstyti bei analizuoti savo patyrimą.
Patirtiniai užsiėmimai užsibaigė žygiu, kurio metu studentai įveikė 25 km atstumą.

Patirtinių užsiėmimų akimirkos čia


Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą "Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).


Seminaras "Derybos su darbdaviu"

2012 m. gegužės 22 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Derybos su darbdaviu". Šis seminaras skirtas studentams, kurie siekia tobulinti savo derybinius įgūdžius įvairiose darbo paieškos ir darbo situacijose.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 103 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- pasirengti deryboms su darbdaviu ir darbo aplinkoje taikyti skirtingas derybų strategijas bei taktikas.

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Išmok valdyti karjerą per patirtį

Nuo 2012 m. gegužės 7 d. prasideda Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos mokymai.
Tai 80 val. kursas, skirtas savęs pažinimo, karjeros galimybių patirtinio pažinimo bei karjeros planavimo ir įgyvendinimo patyrimo studijoms.

Kviečiame gegužės 7-14 d. dalyvauti pirmoje Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos mokymų dalyje.

Pirmoji dalis – Savęs pažinimas
1. Įvadinis užsiėmimas (8 val. (1 dienos) trukmės), skirtas susipažinti, pasiruošti kompetencijų lavinimui patirtiniu metodu ir padaryti įvadą į pagrindines dalyko „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“ temas. Įvadinio užsiėmimo pabaigoje pasiruošiama kitam – Patirtiniam užsiėmimui.
Dirbama daugiausiai auditorijoje interaktyvaus mokymosi metodais.
2. Patirtinis užsiėmimas (32 val. (4 dienos) trukmės), skirtas sukaupti autentiškos asmeninės patirties savęs pažinimo gebėjimų lavinimui.
Dirbama, pagal galimybes, lauke, naudojant Patyrimo studijos metodą®.
3. Refleksijos užsiėmimas (8 val. (1 dienos) užsiėmimas), skirtas įsigilinti į patirtinio užsiėmimo metu sukauptą patirtį ir susieti ją su karjeros valdymu.
Dirbama auditorijoje naudojant įvairius refleksijos ir interaktyvaus mokymosi metodus. Šiuo užsiėmimu baigiama pirmoji – Savęs pažinimo dalis.

Kas tai?
Tai mokymasis valdyti karjerą per patirtį.

Kada pasirinkti?
Jei turi daug su asmenine karjera susijusių neaiškumų, mėgsti aktyvius mokymosi metodus, nebijai palikti įprastą mokymosi aplinką ir drąsiai tyrinėti save bei karjeros galimybes.

Kuo bus naudinga?
Turėsi galimybę giliau ir išsamiau pažinti save – savo interesus, vertybes, būdo bruožus, įprastus elgesio būdus, požiūrius, stipriąsias ir tobulintinas asmenybės puses. Aiškiau įsisąmoninsi savo karjeros tikslus, bei karjeros pasirinkimų kriterijus. Sužinosi, kokios kliūtys Tau trukdo siekti sėkmingos karjeros bei kaip efektyviai galima jas įveikti.

Kaip mokysiuosi?
Daug veiksi praktiškai, išbandysi naujus elgesio būdus bei kartu su mokymų vedančiaisiais bei kolegomis - studentais galėsi apmąstyti bei analizuoti savo patyrimą. Galėsi laisvai nuspręsti, kokius karjeros valdymo gebėjimus nori tobulinti, kokias problemas spręsti.

Su kuo mokysiuosi (grupė)?
Tai bus nedidelė, iki 12 asmenų grupė, su kuria kartu praleisite nemažai laiko, bei padėsite vienas kitam siekti išsikeltų mokymosi tikslų.

Mokymuose gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Registracija į patirtinius mokymus vyksta internetu puslapyje Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Seminaras "Darbo paieškos strategijos ir darbo paieškos planavimas"

2012 m. balandžio 19 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Darbo paieškos strategijos ir darbo paieškos planavimas". Šis seminaras skirtas studentams, kurie siekia tikslingai ir efektyviai vykdyti savo darbo paiešką naudodami įvairias strategijas ir būdus.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 304 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- tinkamai pasirinkti ir taikyti įvairias darbo paieškos strategijas
- tirti viešą ir paslėptą darbo rinką.

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Studentai mokymų metu ieškojo atsakymo į klausimą "Kur dingsta laikas?"

2012 m. balandžio 17 d. vyko šeštasis seminaras iš Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklo. Seminaras "Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje" skirtas studentams, kurie susiduria su sunkumais planuodami bei organizuodami savo veiklas įvairiose svarbiose gyvenimo srityse.

Laiko ir veiklos planavimas – įgūdis, kuris labai praverčia eliminuojant nuostolingą veiklą (nereikšmingų darbų darymą, atidėliojimą, tuščią laiko leidimą ir t.t.), tiek karjeros kelyje, tiek kitose gyvenimo srityse. Jis padeda subalansuoti darbo krūvį ir prasmingai suplanuoti kasdienius darbus. Galiausiai, planuojama ne tik darbinė veikla arba konkretūs projektai – galime išmokti planuoti savo laiką ir veiklą visame karjeros kelyje, t. y. žvelgiant viso gyvenimo mastu.

Mokymų metu studentai susipažino ir mokėsi efektyviai naudoti šias praktines priemones – karjeros tikslų išsikėlimo bei įvertinimo formą, veiklų vertinimo bei prioritetų nustatymo lentelę, asmeninio tvarkaraščio sudarymo tinklelį, laiko „vagių“ analizę ir kt., kurios padės efektyviau planuoti bei organizuoti savo darbines, su mokslais susijusias ar laisvalaikio veiklas.

Seminarai vykdomi įgyvendinant projektą Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
Apie projektą


Artimiausias seminaras jau balandžio 19 d. nuo 14 val.
Seminaro tema "Darbo paieškos strategijos ir darbo paieškos planavimas", kurio metu dalyviai išmoks tinkamai pasirinkti ir taikyti įvairias darbo paieškos strategijas bei tirti viešą ir paslėptą darbo rinką.
Kviečiame studentus registruotis
.


Seminaras "Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje"

2012 m. balandžio 17 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje". Šis seminaras skirtas studentams, kurie susiduria su sunkumais planuodami bei organizuodami savo veiklas įvairiose svarbiose gyvenimo srityse.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 103 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- įvertinti asmeninį mokymosi poreikį, ilgalaikius ir trumpalaikius mokymosi tikslus bei šiuos tikslus susieti su karjeros tikslais
- planuoti, organizuoti savo veiklas, laiką ir išteklius taip, kad palaikytumėte balansą tarp įvairių sau svarbių gyvenimo sričių ir vaidmenų

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Gyvenimo aprašymo (CV) rengimo subtilybės

2012 m. balandžio 12 d. vyko penktasis seminaras iš Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklo. Seminaras "Gyvenimo aprašymas (CV)" skirtas studentams, kurie siekia pristatyti save parengę kokybišką gyvenimo aprašymą (CV).

Pagrindinis gyvenimo aprašymo tikslas – prisistatyti potencialiam darbdaviui ir pateikti informaciją apie save kaip organizacijai reikalingą asmenį. Tai priemonė, skirta apibendrinti pagrindinę informaciją apie savo patirtį bei kompetencijas ir sudominus darbdavį būti pakviestam į darbo pokalbį.

Mokymų metu studentai susipažino su CV rengimo žingsniais ir atskiromis jo dalimis (asmeniniai duomenys, išsilavinimas, darbo patirtis, pagrindinės funkcijos, kvalifikacijos kėlimo kursai, užsienio kalbų mokėjimas, kiti įgūdžiai, pomėgiai ir asmeniniai ypatumai, rekomendacijos) bei aptarė jų svarbą.
Antrojoje seminaro dalyke, kuri vyks balandžio 25 d. nuo 14 val. studentai toliau turės galimybę susipažinti su skirtingomis gyvenimo aprašymo pateikimo galimybėmis, pvz.: chronologinis, funkcinis, mokslinis, bei gauti naudingus praktinius patarimus. Galiausiai, turės galimybę parengti kokybišką savo asmeninį CV ir gauti profesionalų grįžtamąjį ryšį.

Seminaro akimirkos


Seminarai vykdomi įgyvendinant projektą Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
Apie projektą


Artimiausias seminaras jau balandžio 17 d. nuo 14 val.
Seminaro tema "Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje", kurio metu dalyviai išmoks planuoti, organizuoti savo veiklas, laiką ir išteklius taip, kad palaikytų balansą tarp įvairių sau svarbių gyvenimo sričių ir vaidmenų.
Kviečiame studentus registruotis
.


Seminaras "Gyvenimo aprašymas (CV)"

2012 m. balandžio 12 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Gyvenimo aprašymas (CV)". Šis seminaras skirtas studentams, kurie siekia pristatyti save parengę kokybišką gyvenimo aprašymą (CV).

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 304 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- įvertinti darbo skelbime nurodytus reikalavimus
- identifikuoti darbdaviui reikiamas kompetencijas ir pateikti jas gyvenimo aprašyme
- naudoti gyvenimo aprašymą kaip savęs pristatymo priemonę
- parengti įtaigų gyvenimo aprašymą

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir padėsime Jums užsiregistruoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Studentai mokėsi įveikti stresą

2012 m. balandžio 3 d. vyko ketvirtasis seminaras iš Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklo. Seminaras "Emocinė savikontrolė ir streso valdymas karjeros pokyčio laikotarpiu" skirtas studentams, kurie nori geriau pasirengti karjeros (studijų, darbo) pokyčiams: sužinoti kaip jaučiasi, mąsto bei elgiasi psichologinėje krizėje atsidūrę žmonės ir kaip efektyviau įveikti pokyčių keliamus sunkumus.

Šiandien mūsų karjera dažnai lydima radikalių permainų: sparčiai kinta profesijų pasaulis; kuriasi, reorganizuojasi ir bankrutuoja organizacijos; dėl technologijų pokyčių dažnai keičiasi darbo pobūdis. Tyrimais nustatyta, jog šių dienų darbuotojas 4-7 kartus per savo gyvenimą keičia profesiją, karjeros kryptį. Toks išorinis dinamiškas pasaulis verčia mus pačius būti lankstesniais, gebėti greičiau reaguoti į pokyčių teikiamas galimybes, susidoroti su siūlomais iššūkiais.

Nors karjeros pokyčius galima ir būtina planuoti, realybė yra tokia, jog ne visada gali numatyti studijų nesėkmes, įmonės kurioje dirbi bankrotą ar nuosavo verslo žlugimą. Todėl pravartu tokiems netikėtiems pokyčiams ruoštis iš anksto - ugdyti efektyviam pokyčių įveikimui reikalingas kompetencijas. Šios kompetencijos įgalina efektyviai susitvarkyti su nelauktų pokyčių sukeltomis neigiamomis emocijomis, o tuo ruožtu įveikti karjeros pokyčių metu kylančius sunkumus.
Seminaro metu, studentai turėjo galimybę praktiškai išbandyti atskirų streso įveikimo strategijų efektyvumą, atsirinkti sau tinkamiausias, bei pasirengti pokyčių valdymui reikalingą streso įveikos planą.

Seminaro akimirkos


Seminarai vykdomi įgyvendinant projektą Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
Apie projektą


Artimiausias seminaras jau balandžio 12 d. nuo 14 val.
Seminaro tema "Gyvenimo aprašymas (CV)", kurio metu dalyviai išmoks parengti kokybišką gyvenimo aprašymą.
Kviečiame studentus registruotis
.


Seminaras "Emocinė savikontrolė ir streso valdymas karjeros pokyčio laikotarpiu"

2012 m. balandžio 3 d. kviečiame nuolatinių ir ištęstinių studijų studentus į seminarą "Emocinė savikontrolė ir streso valdymas karjeros pokyčių laikotarpiu". Šis seminaras skirtas studentams, kurie nori geriau pasirengti karjeros (studijų, darbo) pokyčiams: sužinoti kaip jaučiasi, mąsto bei elgiasi psichologinėje krizėje atsidūrę žmonės ir kaip efektyviau įveikti pokyčių keliamus sunkumus.

Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 304 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- atpažinti karjeros pokyčių sukeltos psichologinės krizės etapus, jų ypatumus bei įveikos priemones
- atpažinti pokyčių metu patiriamo streso simptomus
- pasirengti ir įgyvendinti karjeros pokyčių sukelto streso įveikos planą

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir mes padėsime Jums užsiregistruoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Studentai mokymuose kūrė karjeros viziją

2012 m. kovo 22 d. vyko trečiasis seminaras iš Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklo. Seminaras "Karjeros vizija ir sprendimų priėmimas" skirtas studentams, kurie siekia sukurti savo karjeros viziją ir asmeninę misiją.

Karjeros valdymas yra tęstinis, visą gyvenimą trunkantis procesas. Karjeros vizija yra svarbus veiksnys karjeros valdymo procese, nes nukreipia mūsų pastangas viena kryptimi, įkvepia veiklai, sutelkia mūsų galias sudėtingais momentais, ir, galiausiai, užtikrina karjeros sėkmę.

Misija – asmens paskirtis, tai, dėl ko jis gyvena. Misija apibūdina, kuo asmuo skiriasi nuo kitų, jo unikalumą, patrauklumą. Misija atsako į klausimą - „kas aš esu, kokia mano paskirtis?“.

Vizija – patrauklus siekiamos ateities vaizdinys, idealas, kurio žmogus įsipareigoja siekti. Vizija atsako į klausimą - „ką aš noriu pasiekti?“.

Mokymų metu dalyviai išmoko apibrėžti asmeninę karjeros viziją bei misiją, susieti karjeros viziją su asmens interesais, vertybėmis, gabumais, kompetencijomis, gyvenimo vizija, kitų gyvenimo sričių tikslais; susieti karjeros viziją ir su tolimesniais karjeros valdymo etapais (karjeros sprendimais, tikslais, planais ir kt.).

Seminaro akimirkos


Seminarai vykdomi įgyvendinant projektą Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
Apie projektą


Artimiausias seminaras jau balandžio 3 d. nuo 14 val.
Seminaro tema "Emocinė savikontrolė ir streso valdymas karjeros pokyčių laikotarpiu", kurio metu dalyviai išmoks prisitaikyti prie karjeros pokyčių bei valdyti stresą tų pokyčių metu.
Kviečiame studentus registruotis
.


Tęsiasi Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklas

2012 m. kovo 20 d. vyko antrasis seminaras iš Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklo. Seminaras "Kontaktų tinklo kūrimas ir informacinis interviu karjeros valdyme" skirtas studentams, kuriems trūksta socialinio tinklo kūrimo ir informacinio interviu vedimo įgūdžių.

Plataus ir efektyvaus socialinio tinklo kūrimas – tai santykių su kitais mezgimas, puoselėjimas ir palaikymas, kai abipusiškai keičiamasi informacija, patarimais ir parama. Efektyvus socialinis tinklas gali tapti geriausiu Jūsų informacijos apie karjerą šaltiniu, efektyvia pagalba nutikus nelaimei ar susidūrus su karjeros kliūtimis.

Informacinis interviu – pokalbis su dirbančiu žmogumi specifinei informacijai apie karjerą (konkrečią karjeros kryptį, darbą, organizaciją ir kt.) surinkti. Šis interviu nėra darbo pokalbis. Informacinį interviu inicijuojate Jūs ir užduodate klausimus tam tikros srities profesionalui. Tai yra svarbi priemonė, padedanti plėsti Jūsų tiriamos karjeros srities žinias ir supratimą, kurti socialinį tinklą ir susirasti norimą darbą.

Mokymų metu dalyviai susipažino ir išmoko efektyviai naudoti šias praktines priemones – socialinio tinklo strategijos planus, kontaktų sisteminimo schemas, informacinio interviu pravedimo planus ir kt. - kurių dėka gebės kurti ir naudoti socialinį tinklą karjeros galimybių tyrinėjimui bei rinkti karjeros informaciją informaciniu interviu pagalba.

Seminaro akimirkos


Seminarai vykdomi įgyvendinant projektą Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
Apie projektą


Artimiausias seminaras jau kovo 22 d. nuo 14 val.
Seminaro tema "Karjeros vizija ir sprendimų priėmimas", kurio metu dalyviai išmoks nustatyti asmeninę misiją bei susikurti karjeros viziją.
Kviečiame studentus registruotis
.


Startavo Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklas

2012 m. kovo 6 d. prasidėjo Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklas studentams.

Pirmasis seminaras "Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų asmenybės pusių įvertinimas" skirtas studentams, kurie nori geriau pažinti savo stipriąsias bei tobulintinas puses, turimus karjerai svarbius gebėjimus. Gebėjimų nustatymas ir įsivertinimas ypač aktualus sėkmingam karjeros valdymui: žinant savo gebėjimus, galima tiksliau įsivertinti galimybes sėkmingai atlikti konkrečias darbines užduotis ar užimti tam tikras pareigas. Gebėjimų įsivertinimas taip pat padeda mokantis – leidžia tikslingiau pasirinkti jų lavinimui reikalingus dalykus. Šiandien darbdaviai atsirinkdami naujus darbuotojus vis dažniau kreipia dėmesį ne į tai, kokias žinias ar diplomą pretendentas turi, bet į tai, ką jis geba atlikti, kokią vertę panaudodamas savo gebėjimus gali sukurti organizacijai. Todėl aiškus savo gebėjimų žinojimas gali padėti lengviau įtikinti būsimus darbdavius, kodėl esate tinkamiausias kandidatas pasiūlytai pozicijai užimti.

Mokymų metu studentai susipažino ir išmoko naudoti šias praktines priemones - 2V2R (veiklos, veiksmai, rezultatai, reziumė) techniką, skirtą turimų gebėjimų pažinimui, bei SSGG instrumentą (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės), skirtą stipriųjų bei tobulintinų asmenybės pusių vertinimui.

Seminarai vykdomi įgyvendinant projektą Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
Apie projektą


Seminaro akimirkosPrasideda Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminaraiNuo 2012 m. kovo mėn. prasideda Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimo seminarų ciklas.

Kviečiame registruotis į pirmuosius seminarus:

"Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų asmenybės pusių įvertinimas"
Seminaro data - 2012 m. kovo 6 d.
Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 103 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- įsivertinti turimus gebėjimus
- įsivertinti asmenybės stipriąsias ir silpnąsias puses
- įvertinti darbo galimybes ir grėsmes
- atlikti karjeros perspektyvų analizę SSGG metodu

***

"Kontaktų tinklo kūrimas ir informacinis interviu karjeros valdyme"
Seminaro data - 2012 m. kovo 20 d.
Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 103 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- kurti jūsų karjerai svarbių kontaktų tinklą
- naudotis socialiniais tinklais karjeros tikslais
- atlikti informacinį interviu darbo paieškos strategijoje

***

"Karjeros vizija ir sprendimų priėmimas"
Seminaro data - 2012 m. kovo 22 d.
Seminaro pradžia - 14.00 val.
Seminaro pabaiga - 18.00 val.
Seminaro vieta - Alytaus kolegija, Merkinės g. 2B, 304 auditorija.

Seminaro metu Jūs išmoksite:
- nustatyti asmeninę misiją
- susikurti karjeros viziją

Registracija į seminarą vyksta internete: Tavo karjera

Arba ateikite į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Merkinės g. 2B, 213 kab.) ir mes padėsime Jums užsiregistruoti.

Seminare gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Jeigu turite klausimų, rašykite, skambinkite:
karjera@akolegija.lt
; 8-685-03326


Gera praktika - žingsnis į būsimą darbo vietąGera praktika – sistema, sukurta tam, kad profesinė praktika būtų Tau naudinga ir ateityje greičiau ir sklandžiau įsilietum į darbo rinką. Atlikus universitetų, įmonių atstovų bei studentų poreikių tyrimą, sukurta praktikos organizavimo sistema ir tinklalapis www.gerapraktika.lt, sudarantis galimybę efektyviau ir lengviau organizuoti praktiką. Jis padės Tau rasti įmones, galinčias priimti praktikantus, užmegzti su jomis kontaktą, elektroniniu būdu atlikti kai kuriuos būtinus veiksmus.

Tinklalapyje www.gerapraktika.lt
:

* rasi įmonių pateiktus praktikos skelbimus su siūlomomis praktikos vietomis ir planais;
* pateiksi paraiškas į norimas praktikos vietas;
* galėsi susirašinėti su įmonėmis, su kuriomis tarsiesi dėl praktikos vietos;
* rasi trišalės praktikos sutarties ruošinį;
* matysi su įmone suderintą praktikos planą ir tvarkaraštį;
* galėsi pateikti įmonei tarpines ataskaitas ir galutinę praktikos ataskaitą;
* galėsi įvertinti įmonę, kurioje atlikai praktiką;
* galėsi išsispausdinti pažymėjimą apie atliktą praktiką.

Išsami informacija apie tai, kaip naudotis tinklalapiu bei patarimai, susiję su kiekvienu praktikos etapu (paieška, planavimu, atlikimu bei įvertinimu) pateikiami atmintinėje
.

Kviečiame prisijungti prie GEROS PRAKTIKOS ir linkime, kad praktika taptų sėkmingos karjeros tramplinu!


Įsidarbinimo galimybės 2012 metais

Lietuvos darbo biržos prognozės 2012 metams nedžiugina. Kaip teigiama Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje - padėtis darbo rinkoje išliks sudėtinga, darbo neturės apie 200 tūkst. bedarbių. Pasiūlos sumažėjimas laukiamas 2012 m. antrąjį pusmetį. Atsigaunant šalies ekonomikai numatomas užimtumo augimas ir nedarbo lygio laipsniškas mažėjimas, tačiau dėl sulėtėjusių Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvų darbo rinkos atsigavimas 2012 m. nebus spartus.

Didžiausias teigiamas darbo vietų steigimo balansas prognozuojamas:
Paslaugų sektoriuje: didmeninės ir mažmeninės prekybos, sausumos transporto, viešbučių ir restoranų sektoriuje, sandėliavimo ir ryšių, bei kitoje komunikacinėje, socialinėje ir asmeninėje aptarnavimo veikloje.
Pramonėje: Drabužių siuvimo (gamybos), baldų gamybos, maisto produktų, gėrimų gamybos bei medienos ir medienos dirbinių gamybos, įmonėse.
Statybos: pastatų statybos įmonėse.

Pagal įsidarbinimo barometrus Lietuvoje bei Alytaus apskrityje, didesnes įsidarbinimo galimybes turi Alytaus kolegijoje studijuojantys Verslo vadybos, Finansų, Sausumos transporto technologijų, Kompiuterinių tinklų administravimo, Informacinių sistemų technologijų studijų programose.

Įsidarbinimo galimybių barometrus Lietuvoje ir Alytaus apskrityje 2012 metams galite rasti čia

Nuo 2012 m. kovo mėn. prasidės registracija į asmeninės karjeros valdymo mokymus:
- 15 seminarų po 8 val. trukmės ciklas „Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimas“ (praktinių įgūdžių lavinimas)
- 32 val. trukmės mokymai „Asmeninės karjeros valdymas“ (teorinis kursas)
- 80 val. trukmės mokymai „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“

Registruotis į mokymus bus galima projekto svetainėje
.

Mokymai bus organizuojami pagal projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“.

Daugiau informacijos apie mokymų turinį žiūrėkite čia
(Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo programa)

Daugiau informacijos apie projektą ir naudą studentams rasite projekto svetainėje
.


Nauja studentų praktikos paieškos svetainė

ALYTAU KOLEGIJA, bendradarbiaudama su Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, suteikia savo studentams puikią galimybę susirasti patrauklią praktikos vietą ir įgyti realios darbo patirties, atitinkančios jūsų specialybę, gerai žinomose Lietuvos verslo įmonėse ir organizacijose.

Kviečiame visų kursų studentus, norinčius atverti duris į verslo pasaulį ir susipažinti su juo iš vidaus, registruotis neseniai pradėjusiame veikti portale www.startuoju.lt
. Šioje Interneto svetainėje verslo įmonės ir organizacijos skelbia informaciją apie siūlomas praktikos vietas. Studentai gali pasirinkti iš jau siūlomų skelbimų arba užsiregistruoti duomenų bazėje, kur juos lengvai suras įmonės, ieškančios praktikantų.

Kviečiame pasinaudoti galimybe!

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Apie Lietuvos verslo konfederaciją | ICC Lietuva
Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva - didžiausia Lietuvos paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones atstovaujanti verslo organizacija, kurios nariai sukuria 19 proc. šalies BVP ir 10 proc. visų darbo vietų. Organizacija vienija daugiau nei šalies 1500 įmonių ir 16 verslo asociacijų. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva - Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce).


Lietuvos aukštosios mokyklos kuria karjeros valdymo paslaugų sistemą studentams
Ekonomikos globalizacijos ir nuolatinių pokyčių sąlygomis jokia valstybinė institucija ar privati organizacija nebegali prisiimti atsakomybės už dirbančiųjų karjeros sėkmę bei garantuotą darbo vietą visam gyvenimui. Organizacijos reorganizuojasi, išnyksta, o jas palikę žmonės ir toliau turi gauti kokybiškam pragyvenimui reikalingas pajamas, siekti išsikeltų gyvenimo ir karjeros tikslų.
Daugiau...2010-06-10
Pradedamas įgyvendinti projektas
2010 m. balandžio 22 d. Vilniaus universiteto su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl valstybės projekto „AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ UGDYMO KARJERAI IR KARJEROS STEBĖSENOS MODELIŲ PLĖTOTĖ IR ĮDIEGIMAS, SU STUDENTAIS DIRBANČIŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, JIEMS SKIRTŲ PRIEMONIŲ SUKŪRIMAS (I ETAPAS)“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001) įgyvendinimo. Projekte dalyvauja 12 universitetų, 15 kolegijų ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Alytaus kolegija yra viena iš projekto partnerių ir prisidės prie projekto įgyvendinimo.
Projekto trukmė: 36 mėn.
Projekto tikslas: siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos užbaigtumo, sukuriant ir įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį karjeros valdymo paslaugų modelį ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros vertinimo ir absolventų karjeros stebėsenos srityse.
Projekto uždaviniai:
• Sukurti bazę kokybiškam aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui.
• Sukurti informacinėmis technologijomis pagrįstą virtualizuotą infrastruktūrą studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui.
Projekto laukiami rezultatai:
• Parengtas karjeros valdymo paslaugų aukštosiose mokyklose modelio aprašas
• Sukurti 8 priemonių rinkiniai aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymui
• Parengti 263 specialistai karjeros valdymo paslaugų teikimui aukštųjų mokyklų studentams
• 3000 studentų suteiktos pilotinės ugdymo karjerai paslaugos
• Sukonstruota ir įdiegta nacionalinė IS karjeros valdymo paslaugų virtualizavimui
PlačiauNauja internetinė svetainė apie diskriminaciją darbe ES šalyse
Sukurta nauja internetinė svetainė http://www.Discriminationatwork.eu/
ES Leonardo da Vinci programos partnerysčių projekto lėšomis. Svetainėje rasite Lietuvoje ir dar 6 ES šalyse – Austrijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje - vartojamus diskriminacijos darbe apibrėžimus; diskriminacijos darbe rūšis; teisės aktus, įtvirtinančius lygių galimybių principus darbe; organizacijas, į kurias reikėtų kreiptis susidūrus su diskriminacija; naudingas nuorodas diskriminacijos tema. Informacija papildyta teisiškai nagrinėtais realiais diskriminacijos atvejų aprašymais, kuriuose atsiskleidžia diskriminavimo darbe formos ir problemos.
Susipažinkite su savo teisėmis darbe!


Parengta pagal VU Karjeros centro informaciją
Tarptautinė mokslinė konferencija 2014 IT konferencija 2014 DS etiketė Logotipas DS etiketė Logotipas Informatiku akademija Papildomas vairuotojų mokymas pažeidusiems KET Tavo karjera ALUMNI klubas
© 2010 Alytaus kolegijos leidybos centras „E. knygnešys“